INFOMATION OM DE OLIKA SVENSKA PROVFORMERNA I VILTSPÅR

-ANLAGSKLASS

-ÖPPEN KLASS

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ANLAGSKLASS

Ingen spårerfarenhet krävs i denna kurs! Önskvärt att din hund har någon form av lätt vardags- eller grundlydnad. Ålder från 3 månader till veteran (veterean= från 8 år). 

Du får lära dig att lägga spår tillsammans med andra kursdeltagare och lära dig  "läsa" din och andras hundar! Praktiska övningar vid varje kurstillfälle. Alla hundar har ett eget spår. Jag, instruktör, medföljer varje hund i spåret. Kursdeltagare/ hundförare får medfölja spårande ekipage för att lära sig "läsa" hund d.v.s förstå hur hunden löser sitt spår tekninskt sätt. Lära sig se på hundens kroppspråk vad som berör den i spåret. Hur spåret kan förflytta sig med vinden, väderleken påverkar och vilda frilevande djurarter berör den!

Önskvärt är att Du köper boken "Viltspår grunderna i eftersök för dig och din hund" som kurs-litteratur. Boken behövs för att du ska kunna förstå olika markterränger, väder och viltförhållanden hunden löser i spåret speciellt då du tränar hemma.

Blod, snitslar och olika klövslag ingår vid varje kurstillfälle!

Kursavg. 2700 kr. 5 st kurstillfällen.

Datum för start ser du i menyn " kommande kurser anlag och öppenklass kurser"

 Tänk på att platserna snabbt tar slut så anmäl dig i god tid!

 

Öppen klass (forts. kurs för hundar med GK anlagsklass prov,- eller som har gått anlagsklass.kurs tidigare hos mig). kursen är inriktad för dig som vill gå prov i öppenklass och för dig som vill utbilda din hund inför eftersök på klövvilt.

Start: Se länken "kommande kurser anlags och öppen klass".

Agift 3100 kr. 5 kurstillfällen. 10 lektioner varav 5 st. med spårläggning och 5 st. med  spår med hund. Boka via "kommande kurser anlag och öppenklass" i menyn!

Snitslar, blod samt klövvslag ingår i kursavg. i vid varje kurstillfälle.

Max 5 st. elever.

 Info!

 I denna kurs lägger vi spår som ligger 12-24 h innan hunden går sitt spår.

 -innehåller 5 st. spårläggningar och 5 ggr praktiska spår med din hund. Spårläggning dagen före och spår med hund dagen efter!

 Du får lära dig momenten som ingår i öppenklass prov!

-Ruta (start)

-Bloduppehåll i vinklar

-Bloduppehåll på sträcka

-Återgång

-Skott, vi tränar att hunden blir säker i momentet utan skott. Din hund bör vara skottfast, vilket du kan testa via MH för bruksraser eller Mentaltest för övriga raser eller blandraser. Se vidare på SBKs hemsida eller SKKs hemsida.

Blod, snitslar och olika klövslag ingår vid varje kurstillfälle! Kursavg. 

Om du ämnar träna med endast en art av klövslag går det bra! Eftersökshund t ex. på gris ev. Älg har alltid möjlighet att välja detta!

 Info

 Kursen är för dig som siktar på att ta prov i öppen klass/viltspår/jakt championat eller vidareutbilda din hund till eftersökshund på klövvilt.

Öppen klass inneåller 10 st. lektioner varav 5 st. praktiska spårläggningar, dagen före spår med hund och 5 ggr praktiska spårövningar med hund på söndags förmiddagar.

Vi går igenom spårläggningen teoretiskt och praktiskt på eftermiddagendagen före hunden ska spåra!  I öppen klass skall hundarna lära sig spåra nattgamla spår med variation i tid 12-24 h.

Du får lära dig hur man lägger ett konstlat spår i spår i öppen klass med alla dess moment! Det är mycket lärorikt att lära sig lägga spåren med ruta, släpspår med klöv i ruta, återgång, bloduppehåll mm.

Dagen efter spårläggning är det dags för dig och din hund att spåra det lagda spåret! Spännande aktivitet där du kommer att lära dig att läsa din hund! Du får även gå med andra ekipage för att lära dig läsa hundar hur de löser sina spår tekniskt.

Blod, skank och snitslar ingår vid varje kurstillfälle.

Önskvärt att  du köper boken "Träna Viltspår Öppen klass" för att lära dig mer om momenten, väder, Vind, markterränger, övergångar, vilt och störningar mm.

Varje hund har sitt egna spår och jag, kursinstruktör, medföljer dig och din hund som spårar. Har du gått anlagsklass för annan instruktör så kan vi vara olika som person och dess kunskaper i hantverket, att tänka på.  Jag vill att mina elever studerar sin hund och dess kroppspråk och lär sig läsa sin hund samtidigt som ni som Team ska växa ihop i samarbetet för att lösa spåren på bästa sätt. Återgångarna kommer stegras i antal meter och bloduppehåll!

 

 

Övrig information -gäller för anlags och öppenklass!

Om antal elever är fåtal till de olika klassena kan de komma att blandas i en grupp.

För båda klasserna gäller: 

Öppenklassen spårar före anlagsklassen. Max 5 elever i blandad klass.


Självklart är familjemedlemmar välkomna att närvara utan extra kostnad! De får gärna gå med och lägga spår och vara hundvakt!

 

 Regler:

Kursavgift: Du får med första kursbekräftelsen information om att du kommit med på din kurs! För att reservera din plats betalas 500 kr inom 1 vecka. Avgiften är bindande. Resterande kursavgift skall vara bokförd senast 14 dagar före kursstart.

Sjukdom/Skada Om din hund eller du själv blir sjuk före kurstart, återbetalas kursvagiften eller de gånger ni inte kan närvara, vid uppvisande av veterinär- eller sjukintyg av läkare.

Det är inte tillåtet att byta hund under pågående utbildning, om man har flera hundar hemma. Det går jättebra att anmäla varje hund på varsin kursplats om du har fler hundar du vill utbilda samtidigt. Glöm ej att anmäla varsin hund på anmälnings formuläret. Du kan även överlåta din kursplats till annan person men glöm inte meddela mig med nya uppgifter om deltagaren och att din ersättare kontaktar mig.

Kan du inte närvara kurstillfälle, ges inte nytt kurstillfälle som ersättning. 

Om kursen av någon anledning ställs in pågrund av sjukdom eller av extrem väderlek är du beviljad att ta tillbaka kurstillfället efter överenskommelse på nytt datum!

Blir det snö på årets sista kurs flyttas eleverna över att fortsätta kursen nästkommande vår.

Var hålls kurserna:

Kurserna är belägna i Järfälla (2,5 mil norr om Stockholm) Det går att åka kommunalt.

Tåg mot Bålsta eller Kungsängen, avstigning vid Kallhäll eller Jakobsberg. Buss 547 alt. 548 från Jakobsbergs/Kallhälls station och gå till fots ca 1 km. Det går även att gå till fots från pendeltågs stationen I kallhäll, vilket tar ca 15-20 min.

Kurserna bedrivs som Hobbyverksamhet och inte som bolag.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Reservplatser kan du alltid anmäla dig till om din kurs du är intresserad av är fulltecknad!

Kom du inte med på kurs? Håll utkik efter ny kursstart som uppdateras! 

Då kan du gå privat kurs och därefter lagda spår! Se menyn mitt utbud av kurser

                                                      Hjärtligt välkommen!

.................