i285697114288025831._szw200h250_Nordisk Viltspår champion!  i285697114282560711Finsk MÄJE rosett!

 

Målbild !

Det är bra att ha en målbild i alla aktiviteter eller dressyr med sin hund och att samtidigt ta ett steg i taget!


Viltspår är en aktivitet som gör att hunden får utlopp för sina naturliga medfödda instinkter!
Hunden är född till jägare!

Att jaga efter en boll är jaktlust.

Att kampa med ett rep eller leksak tillsammans med sin förare är jaktlust!

Att valla får är jaktlust.

Att jaga cyklister och andra djur är jaktlust!


Viltspår är en aktivitet för hunden där vi som hundförare dresserar hunden i sin jaktlusta!

Då hunden lär sig att viltspåra är den iförd sele och spårlina.

Hundföraren är den person som ska lära sin hund vad den ska göra och hur den ska utföra spårarbetet till full belåtenhet.
Det ställs alltså krav på både hundförare och hund.

Hundföraren måste lära sig att "läsa" sin hund samtidigt som hunden måste lära sig att samarbeta med sin förare.

Är samarbetet dåligt till en början kan viltspår vara en inkörsport för hundägaren att förstärka banden till sin hund och tvärtom!

Den dag då förare och hund växer ihop under träningarnas gång, så finns målbilden lite klarare och framgångarna låter inte vänta på sig!