i285697114286356265._szw200h250_Välkommen att köpa mina läsvärda böcker!

 

Boken: "Viltspår grunderna i eftersök för dig och din hund",

utbildar dig och din hund att komma igång med träningen i viltspår på rätt sätt!
Syftet med boken är att Du och din hund ska lära er att förstå hur man löser ett vilt/blod spår med allt vad det innebär samt klara anlagsklass provet i viltspår.

Boken innehåller spårkartor du har nytta av för att förstå hur ett spår ska konstureras.

Anlagsklassen är ett prov där man  testar hundens förmåga att kunna följa ett spår efter ett skadat klövvilt, vilket är målsättningen med provet. Då hunden klarat av att bli godkänd i anlagsklassen så finns ytterligare en provform som kallas öppen klass.Öppen klass
Boken:"Träna viltspår öppen klass", vidareutbildar dig och din hund för prov i öppen klass och lär dig samtidigt grunderna  för att gå vidare mot  utbildningen till auktoriserad eftersökhund på skadat klövvilt.
I öppen klass är spåren mer avancerade än i anlagsklassen; tiden spåret ligger ute i naturen (12-24 h) och dess olika moment av sökruta och bloduppehåll samt återgång.

I boken Träna Viltspår får du förklaringar på väder, terräng och vind förhållanden men också hur hunden påverkas av vilt ; genom hörsel, syn och vittring.
Här får du också tränings lektioner för att läsa din hunds arbetsätt och förstå att lösa olika problem som kan uppstå! En grundläggande bok som är ett måste för varje hundförare i denna genre! Boken innehåller spårkartor mm.

Du hittar mina böcker hos Bilda bokförlag eller hos bokhandlare/webb.
Viltspår grunderna i eftersök för dig och din hund.
Träna Viltspår Öppen klass
Författare Marita Carlsson


Läs gärna Bok Recensionerna på mina skrivna böcker!

 

Viltspår grunderna i eftersök för dig och din hund

 Utmärkt nybörjarbok

Viltspår (Bilda förlag) av Marita Carlsson är en bok som innehåller grundernas grunder för dig som är ny i gamet och vill utbilda din eftersökshund från ruta ett.
På ett enkelt och metodiskt sätt förklarar författaren vad som krävs i form av uppfostran, grundlydnad och utrustning innan spårträningen kan börja.
I fem lektioner startar så träningen, som avslutas med viltspårprovets anlagsklass. Kortfattat beskrivs också den öppna klassen. Schematiska spårkartor ger tydliga exempel på hur spår av olika längd och svårighetsgrad kan läggas upp.
En utmärkt nybörjarbok! (SvJ nr2/3 -10)
Marie Gadolin
Källa
http://www.jagareforbundet.se/sv/svenskjakt/Startsida/Artiklar/Recensioner-av-bocker--film-ur-Svensk-Jakt/Hundagarproblem-av-Barbro-Borjesson-och-Svenska-kennelklubben/

 

 Boken för dig som vill utbilda dig vidare Lär dig öppen klass spår och grunderna i eftersök

 

Boken Träna viltspår öppen klass (Prisma) utgör fortsättningen på Marita Carlssons förra bok som hette Träna viltspår. I den tidigare boken tyckte jag att författaren gjorde det lite lätt för sig genom att arbeta med hundar av icke jaktras. Det tar hon igen med råge i sin nya bok som är fylld av praktisk eftersökskunskap, problemlösning.

Hon har också tagit med fakta om utbildningar i eftersök på Öster Malma och Jägareförbundet på olika sätt. På så vis blir boken nyttig för både eftersöksjägare och hundsportare! (SvJ 1/2007)

Marie Gadolin

Copyright © 2010 All rights reserved.

 

Min bok Träna Viltspår Öppen klass OBS! Säljs hos nätbokhandlare!